Specialiseret rådgivning på højeste faglige niveau

KROMANN advokatfirma er et højt specialiseret advokatfirma som yder rådgivning til private og erhvervsdrivende.

Kontakt en af vores specialiserede advokater og få nærværende og værdifuld rådgivning. Du kan læse mere om vores retsområder nedenfor.

Banner Image Banner Image

Ægteskab, skilsmisse og samliv

Vi er specialister i ægtepager, skilsmisse og bodeling og kan hjælpe dig med alle aftaler herom

Se mere

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Vi har de bedste advokater på dette område og har ført flere hundrede sager ved byret og landsret

Se mere

Adoption, faderskab og medmoderskab

Vi kan bistå dig i sager om adoption og forældreskab, samt sager om navneændring

Se mere

Tvangsfjernelse af børn

Hvis dit barn skal undgå anbringelse, er det særligt vigtigt med en dygtig advokat ved din side

Se mere

Fremtidsfuldmagt og værgemål

Vi kan rådgive, når du skal forberede dig på det uventede, eller når behovet opstår

Se mere

Arv, testamente og dødsbo

Vi er en af landets førende specialister i oprettelse af testamenter og behandling af dødsboer

Se mere

Lån- og gældsrådgivning

Vi har hjulpet mange klienter med gældsrådgivning, gældssanering og oprettelse af gældsbreve

Se mere

Udlændingeret

Vi hjælper dig i sager om familiesammenføring, asyl, statsborgerskab og opholdstilladelse

Se mere

Strafferet

Hvis du er sigtet, tiltalt eller har været udsat for en forbrydelse, så kan vi hjælpe dig

Se mere

Fast ejendom og entreprise

Få kompetent rådgivning når du køber eller sælger bolig, skal have bygget nyt hus eller bygge om

Se mere

Lejeret

Skal du udleje eller leje et lejemål, så bistår vi med kontrakter, lejefastsættelse, ophævelse mv.

Se mere

Erstatningsret

Er du kommet til skade kan vores advokater hjælpe dig med at få den erstatning du har krav på

Se mere

Naboret

Vi yder kvalificeret rådgivning om naboret, herunder vedrørende skel, hegnssyn, hævd og vejret

Se mere

Rådgivning til handicappede

Få advokatbistand ved ansøgning om støtte til handicapbil, tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter

Se mere

Retssager og tvister

Med møderet for Højesteret hjælper vi dig, der er blevet stævnet, eller selv vil anlægge en sag

Se mere

Aftale- og kontraktsret

Vi udfærdiger, gennemgår og forhandler din kontrakt, og bistår dig i alle aftaleretlige forhold.

Se mere

Køberet

Uanset om du er køber eller sælger, kan vi rådgive dig om handel med varer og tjenesteydelser

Se mere

Gældsinddrivelse og inkasso

Står du med problematisk skyldner, hjælper vores advokater dig med at få dine penge.

Se mere

Lejeret

Skal du udleje eller leje et lejemål, så bistår vi med kontrakter, lejefastsættelse, ophævelse mv.

Se mere

Ansættelsesret

Har du brug for en advokat i ansættelsesret? Hos os får du eller din virksomhed relevant rådgivning

Se mere

Køb og salg af erhvervsejendomme

Vi kan rådgive dig igennem de mange aspekter af ejendomshandlen

Se mere

Entrepriseret

Vi udarbejder og gennemgår entreprisekontrakter, så du undgår fejl og dårlige aftaler

Se mere

Retssager og tvister

Med møderet for Højesteret hjælper vi dig, der er blevet stævnet, eller selv vil anlægge en sag

Se mere
Danske Familieadvokater Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater