Cookie indstillinger
Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

- Specialist i familieret, arveret og strafferet

Jeg er advokat med mere end 17 års erfaring, heraf 16 år som selvstændig advokat med retssagsførelse ved by- og landsretterne og med møderet for Højesteret. Jeg er specialiseret inden for familieret, arveret og strafferet.

Jeg kan med min mangeårige erfaring, indsigt og viden bistå dig i de ofte meget personfølsomme og komplicerede sager vedrørende separation/skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, bopæl og samvær, ligesom jeg har stor ekspertise inden for sager om tvangsmæssig anbringelse af børn og unge. 

Derudover har jeg stor erfaring med dødsbobehandling og kan derfor rådgive og vejlede pårørende og arvinger i, hvorledes et dødsboskifte bedst muligt gribes an - herunder bl.a. i forhold til valg af skifteform, indsendelse af åbningsstatus og boopgørelse og varetagelsen af korrespondancen med skifteretten og SKAT.

Jeg kan tillige rådgive dig i forbindelse med oprettelse af en lang række af juridiske dokumenter, herunder ægtepagter om særeje, pensionsordninger, testamenter og samejeoverenskomster mellem ugifte samlevende.

Udover ovennævnte sagsområder er jeg ligeledes forsvarsadvokat i straffesager  og vælger du mig som din forsvarer, er du sikker på, at hver en sten i din sag bliver vendt. Jeg lægger vægt på en fortrolig og konstruktiv dialog under hele sagsforløbet, da jeg tror på, at et solidt kendskab til sagen er helt afgørende for det bedste udfald. Jeg hjælper dig med at tilrettelægge det stærkest mulige forsvar og kan blandt andet  bistå dig i forbindelse med afhøring hos politiet, bede om at få foretaget efterforskningsskridt, som kan tjene til sagens opklaring, få udleveret materiale som politiet indsamler i sagen og helt overordnet hjælpe dig med hvordan du skal forholde dig til en eventuel sigtelse eller tiltale. I den forbindelse vil jeg naturligvis sikre, at reglerne for din retssikkerhed overholdes i forbindelse med sagens gang og senere under retssagen ved domstolen. Læs mere om hvad jeg kan hjælpe dig med under sagsområdet strafferet. Du er naturligvis  altid velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail.

Jeg fører sager ved domstolene over hele landet – såvel ved byret som Landsret -  og er derfor klar til at rådgive dig, uanset hvor i landet du bor.

Jeg besvarer ugentligt læsernes spørgsmål om juridiske forhold i bl.a. Århus Stiftstidende. Du kan hver uge følge med i mine indlæg under fanen ”BREVKASSEN” og på KROMANN advokatfirmas facebook side.

 

KROMANN advokatfirma har tiltrådt AdvokatKODEKS

Du kan se mere om AdvokatKODEKS i videoen herunder:

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater